SON-RISE TERAPIA A JEJ VYUŽITIE V KAŽDODENNOM ŽIVOTE - BESEDA-2 termíny

Rodičia Katarína a Vlastimil Bešina Vám z vlastných takmer dvojročných skúseností s terapiou son-rise a z absolvovaného týždňového školenia v Autism Treatment Center, Sheffield, Massachusets, USA porozprávajú:

Ako si vytvoriť s dieťaťom zmysluplný vzťah

Ako nechať zmiznúť prejavy agresivity

Ako zlepšiť spoluprácu s dieťaťom bez ohľadu na jeho vek

Ako stanoviť hranice-ako son-rise rieši „nevhodné správanie sa dieťaťa“Kedy: 25.4.2018    13,00-14,30

Kde: Trenčianske autistické centrum Proautis – škôlka, Soblahov 259 (kapacitne len pre rodičov detí zo škôlky)

 

KEDY: 26.4.2018       13,45-15,15

KDE: Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, Na Dolinách 27, Trenčín