Úvod

Mohli by sme sa od rána do večera rozprávať o tom,  čo všetko je už objavené. Aké sú rôzne spôsoby a postupy. Cením si Váš čas, preto sa radšej pozrite na tieto obrázky a uvidíte začiatok poznania zázračnej prírody a jej vplyv na nás a naše deti.

prev next

O nás

Rozhodli sme sa spojiť dva svety. Svet našich predkov, ktorý získané vedomosti uplatňovali v každodennom živote a dnešný svet plný množstva možností. Používame poznanie, a tak každý kúsok domu, záhrady chceme využiť mnohonásobne. Poskladať tak,  aby sme nechali tvoriť prírodu. 

Čo všetko získame: 

ušetríme z každodennej práce až 95 %, 

mnohonásobné využitie každého metra štvorcového za pomoci poschodového systému, 

trvale udržanie zdravej pôdy, 

harmóniu v biotope zvierat a rastlín, 

jedlý les, 

multifunkčné jazierko, 

pasívne ostrovy, 

kvalitné biopotraviny ako vedľajší produkt po celý rok, 

prostredie plné energie a života, atď.

prev next

Vlastimil Bešina, čestná funkcia prezident, 0908 798 145
Ing. Katarína Bešinová, čestná funkcia finančný riaditeľ, 0905 248 799
JUDr. Matúš Košara, člen dozornej rady
Mgr. Lenka Kňazovická, PhD., člen dozornej rady
AURO AUtizmus a ROdina o.z
., Drietomá 272, 913 03, IČO: 5108635                         auroautizmusarodinaoz.besina@gmail.com