Podporili nás:

Naše poslanie

Našou víziou je vytvoriť miesto v prírode, kde naši dospievajúci alebo už dospelí s autizmom budú vedieť spoločne a zmysluplne žiť svoj život vrátane pracovného uplatnenia. Radi by sme začali miestom - denným centrom, ktoré nahradí školu po skončení školskej dochádzky a kde my rodičia spolu s personálom, asistentami i dobrovoľníkmi budeme vytvárať postupný prechod k samostatnému bývaniu našich detí. Plánovanou súčasťou denného centra sú pracovné aktivity s pomocou pracovných asistentov prispôsobené schopnostiam našich detí. Po úspešnom zabehnutí denného centra, by sme chceli pokračovať zónou pre trvalé bývanie, ktorá by využívala možnosti pracovného uplatnenia z denného centra. Spojením denného centra a trvalej zóny by vznikla komunita, ktorej pracovný názov je Mys dobrej nádeje. Tu sa budeme spolu učiť, ako s rešpektom a úctou užívať všetky výhody prírody, v čom nám bude pomáhať i permakultúrne hospodárenie a sociálne farmárčenie.  A postupne sa budeme chcieť priblížiť k poznaniu, obklopení prírodou, v spojení s bohom a naplnení vnútorným pokojom. Plne prijatý jeden druhým.
Vytvárame tento web, aby sme oslovili širší okruh ľudí, aby sa nám podarilo dostať sa k vhodnej ploche, ideálne aj s budovou/budovami pre túto komunitu. Ak o nejakej vhodnej ploche v našej blízkosti viete, prosím, dajte nám vedieť.  Rovnako, ak by ste vedeli byť prínosom pre náš projekt, dajte nám, prosím, o vás vedieť. ĎAKUJEME

Dobrovoľníctvo

Naša rodina už nejaký čas fungovala spolu s dobrovoľníkmi programu son-rise ako minikomunita, ktorá má jedného neurodiverzného člena - dieťa s PAS a bolo to naše najlepšie obdobie. Takýmto spôsobom sa osobitosti života s neurodiverzitou rozložia na viacerých a navyše každý z tejto situácia získava. Je to spojenie dobrej vôle na všetkých stranách, a kde sa šíri dobro, tak to nikdy nemôže dopadnúť zle. Za to, že dáte kúsok zo seba, zo svojho talentu a času, sa naučíte byť prítomní, uvedomíte si vlastnú jedinečnosť, tým, že akceptujete jedinečnosť osoby s autizmom, a získate pocit vnútorného šťastia, že ten deň stál za to, pretože ste ako človek spravili niečo pre niekoho druhého. Ak vás táto myšlienka dobrovoľníctva pre dieťa/dospievajúceho s autizmom zaujala, radi vás u nás privítame, kontaktujte nás. 

prev next

Práve naše špeciálne dieťa nám pomohlo si uvedomiť, že život nemá byť každodenná naháňačka za materiálnymi statkami, že sú jednoducho dôležitejšie veci. Inšpirácie  nachádzame v prírode a v permakultúrnom spôsobe hospodárenia, aj u našich predkov, oprašujeme mnohé zabudnuté, ale rokmi preverené skúsenosti. V oblasti hospodárenia domácnosti sa snažíme o čo najväčšiu sebestačnosť.

Všetko to do seba zapadá

Aspoň my to tak cítime. Každý máme svoju cestu. Všetko sa deje z nejakého dôvodu a všetko je tak ako má byť. Veríme tomu, že každý človek, ktorého na našej ceste stretneme, má pre nás nejaký odkaz, niečo, čo si máme navzájom odovzdať. 


Príroda nám dáva okrem inšpirácií pre sebestačnosť, aj neobmedzené možnosti oddychu ako zdroj energie. Pravidelne chodievame vyvetrať naše hlavy do lesa, naše deti si vždy nájdu svoju hru či už na lúke, v lese, pri rieke, v potoku, či je leto alebo zima. 


prev next

Vlastimil Bešina, čestná funkcia prezident: 0908 798 145
Ing. Katarína Bešinová, čestná funkcia: finančný riaditeľ, 0905 248 799
JUDr. Matúš Košara, čestná funkcia:  člen dozornej rady
Mgr. Lenka Kňazovická, PhD., čestná funkcia:  člen dozornej rady
AURO AUtizmus a ROdina o.z
., Drietoma 272, 913 03, IČO: 51 08 67 35                         auroautizmusarodinaoz.besina@gmail.com                                                         www.auroautizmusarodinaoz.sk