Vážená pani, vážený pán,

radi Vás uvítame v našom AURO KLUBe, kde sa radi stretávame v skvelej skupine.  Každý člen AURO KLUBu vlastní klubový preukaz, ktorý ho oprávňuje k čerpaniu výhod v rámci komunity a aktivít občianskeho združenia AURO AUtizmus a ROdina o.z. 

Exitujú dve úrovne členstva v AURO KLUBe, člen AURO KLUBu môže byť sympatizant alebo dobrovoľník.

Sympatizant je každý kto šíri, propaguje myšlienku a zapája sa do činnosti občianskeho združenia AURO AUtizmus a ROdina o.z. vrámci svojich možností.

Dobrovoľník  je každý,  kto venuje svoj čas, aby sa prišiel hrať do son-rise herne s dieťaťom s poruchou autistického spektra (potrebné zaškolenie poskytneme bezplatne). Získate množstvo skúseností ako nadviazať kontakt s kýmkoľvek a zvládnuť každú situáciu na základe unikátnej metódy son-rise. 

prev next

Vlastimil Bešina, čestná funkcia prezident, 0908 798 145
Ing. Katarína Bešinová, čestná funkcia finančný riaditeľ, 0905 248 799
JUDr. Matúš Košara, člen dozornej rady
Mgr. Lenka Kňazovická, PhD., člen dozornej rady
AURO AUtizmus a ROdina o.z
., Drietomá 272, 913 03, IČO: 5108635                         auroautizmusarodinaoz.besina@gmail.com