Opäť prázdniny - výlet do Tatier s táborom s ECAV TN

Už pomaly tradícia, že sa aj Šimon s nami rodičmi pridáva k dennému táboru evanjelickej cirkvi v Trenčíne počas ich výletu do Tatier, tento rok sme spolu zvládli Popradské pleso. Bol to deň plný zážitkov, ktorý sa niesol v duchu prijatia do kruhu Šimonových rovesníkov. Nebola to už len mama alebo otec, ktorí na Šimiho kričali, aby na nás počkal, keď na čele skupiny udával tempo ( a to poriadne rýchle). Boli to aj táboroví vedúci, ktorých tiež rešpektoval a tak aj vďaka nim sme sa ako rodičia mohli trochu uvoľniť od neustáleho dozoru a tak aj napriek náročnému harmonogramu (a meškaniu vlakov) aj psychicky oddýchnuť. ĎAKUJEME