Neviete kam s 2% z dane za rok 2018 - pošlite ich k nám :)

Príbeh nášho o.z. začína diagnózou detský autizmus, ktorú dostal náš prostredný syn vo svojich troch rokoch. Po viacročnej ceste hľadajúc ten správny prístup-riešenie sme našli alternatívnu son-rise terapiu, ktorou už tretí rok nášho syna s pomocou dobrovoľníkov vraciame do bežného sveta. Výsledkom bolo, že predtým neverbálne dieťa dnes nielen rozumie, ale aj hovorí a zapája sa čoraz viac do každodenných činností.

Našou víziou je vytvoriť miesto v prírode-komunitu, kde budeme môcť spoločne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Právoplatnými účastníkmi komunity budú aj špeciálne deti ako náš Šimon, ktoré vedia prispieť svojou troškou ku spoločnému osohu, ako všetci aj oni potrebujú cítiť, že sú tu potrební a užitoční. Postupne by sme potom chceli prejsť z voľného času na čoraz viac spoločného času aj počas bežných dní, a ak sa to všetko podarí, vznikla by komunita so spoločným bývaním a hospodárením. Toto všetko je však nesmierne finančne náročné...preto aj touto cestou oslovujeme širší okruh ľudí, aby sa nám podarilo nazbierať dostatok financií v prvom kole na zakúpenie plochy, na ktorej by sme mohli začať túto komunitu vytvárať.

Naše súčasné aktivity:
*voľnočasové poobedňajšie aktivity otvorené aj pre deti s autizmom – divadielko, voľná tvorba, detské kino, hudobný podvečer
*workshopy spojené s besedou o son-rise terapii pre rodičov detí s autizmom
*stretnutia dobrovoľníkov k son-rise terapii pre nášho syna
*diétne poradenstvo
*poradenstvo v oblasti permakultúry

Všetky naše aktivity robíme v našom voľnom čase a bez nároku na odmenu – sú bezplatné. Podporili nás viaceré nadácie vďaka ktorým, napr. najbližšie rozšírime naše aktivity o terapeutické pohybové aktivity. Príspevky nadácii sú však na presne vymedzené hmotné zabezpečenie, nikdy neprispejú na bežnú prevádzku občianskeho združenia (telefóny, web, energie, prevádzková réžia či plat pre financovanie rodiny) ani na taký zámer ako je kúpa pozemku na založenie komunity v prírode.

Na tieto účely by sme použili práve prostriedky vyzbierané z Vašich 2% dane, alebo Vašich sponzorských darov.

Údaje do vyhlásenia:

IČO: 51086735

občianske združenie

AURO AUtizmus a ROdina o.z.
Drietoma 272, 913 03