Dnes to v našej klubovni žilo :)

Na včerajšom výlete na Popradské pleso s denným táborom evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania z Trenčína spontánne vznikol nápad pozvať celú skupinu k nám do klubovne AURO AUtizmus a ROdina o.z. A veru už dávno to tak v našej klubovni nežilo ako dnes. Tuším presne dvadsaťtri mládežníkov z tábora prišlo rovno z obeda k nám do klubovne a či už hrali pingpong, plávali v bazéne alebo na dvore hrali hru s balónmi plnými vody, spoločným znakom bola radosť zo vzájomnej prítomnosti a zábava - a to vrátane nášho Šimona :). Pán farár dostal aj prednášku o permakultúrnej záhrade :), takže boli spokojní úplne všetci. Ďakujeme za návštevu, a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu budúci týždeň s druhým turnusom.