2% z dane za rok 2017

Ak by ste považovali za zmysluplné naše snaženie a nemáte zatiaľ vybraté, komu pošlete 2% z dane tento rok, hlásime sa o ne my. 

Tento rok vyberáme 2% z dane pre naše oz AURO prostredníctvom oz Autizmus ako dar, ktoré nám peniažky prepošle, ak im napíšeme posielanú sumu 2% z dane a z ktorého daňového úradu sa to posiela.
Stačí vyplniť formulár Vyhlásenie pre Autizmus ako dar, oz a oznámiť nám sumu z r.13 Vyhlásenia a mesto, v ktorom sídli Váš daňový úrad. ĎAKUJEME

Údaje do vyhlásenia:
IČO: 36 07 58 33
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Autizmus ako dar
Sídlo: Pohraničníkov 2A, 85110 Bratislava