Článok v lokálnych novinách

Pred pár dňami dostali obyvatelia našej obce Drietoma nové číslo obecného časopisu s názvom Drietomské zvesti do schránok. V ňom i článok o našom občianskom združení AURO AUtizmus a ROdina o.z., o tom, čo predchádzalo jeho vzniku a o tom, čo plánujeme. Môžete si tu prečítať celý náš príbeh so son-rise terapiou, aj sa oboznámiť s jej základnými princípmi. Celý článok je zakončený naším inzerátom na nových dobrovoľníkov k nášmu Šimonovi.