Ako nás môžete podporiť

1. podporiť nás a aktivity nášho občianskeho združenia môžete finančne na účet vedený vo FIO banke s číslom účtu SK37 8330 0000 0025 0134 5508, ktorý príjma vaše finančné dary. V prípade potreby vám vieme vystaviť potvrdenie o prijatí finančného daru. Všetky takto získané prostriedky budú použité na financovanie aktivít občianskeho združenia AURO AUtizmus a ROdina.

2. podporiť nás môžete tiež ako son-rise dobrovoľník a prísť sa hrať za Šimonkom do herne

prev next

3. tiež sa môžete stať členom nášho Auro klubu a podľa svojich možností nás podporovať aj týmto spôsobom

4. Podporiť nás môžete aj pri nakupovaní cez internet pomocou Dobromatu:

https://dobromat.sk/podporim/auro

Vlastimil Bešina, čestná funkcia prezident, 0908 798 145
Ing. Katarína Bešinová, čestná funkcia finančný riaditeľ, 0905 248 799
JUDr. Matúš Košara, člen dozornej rady
Mgr. Lenka Kňazovická, PhD., člen dozornej rady
AURO AUtizmus a ROdina o.z
., Drietomá 272, 913 03, IČO: 5108635                          auroautizmusarodinaoz.besina@gmail.com